Hvor længe er der effekt af Lederspan?

Hvor længe er der effekt af Lederspan?

I et studie med juvenil reumatoid artrit - behøvede 9 ud 10 patienter ikke at få en ny injektion i ½ år efter Lederspan var injiceret. Næsten 80 % havde fortsat effekt efter 2 år1

 

Referencer:
1. Zulian et al, Rheumatology 2004;33:1288-1291

Hvordan kan det være at Lederspan har så lang en virkningsvarighed?

Hvordan kan det være at Lederspan har så lang en virkningsvarighed?

Virkningen beror på præparats opløselighed.

Lederspan er det præparat, der har den laveste opløselighed af tilgængelige steroidinjektioner, hvilket gør at præparatet kan nedsætte inflammationen i flere måneder. Lederspan er tilmed det præparat – der forbliver i leddene næsten dobbelt så lang tid, som andre glukokortikoider1

 

 

 

Referencer:
1. Workshop 1999:3 - Behandling av Rheumatoid Arthritis

Hvor hurtigt ses der en effekt af Lederspan?

Hvor hurtigt ses der en effekt af Lederspan?

Efter ½ til 1 helt døgn – svarende til behandling med lokale kortikoider

 

Referencer:
Caldwell. Drugs 1996 oct; 52(4):507-514

Hvilke doser skal anvendes?

Hvilke doser skal anvendes?

Doserne er mellem 2-20 mg afhængig af leddets størrelse. Store led kræver ofte 10-20 mg. Mellemstore led kræver 5-10 mg.

Hvordan virker Lederspan?

Hvordan virker Lederspan?

Den eksakte virkningsmekanisme for lokale kortisonpræparater er ikke helt klarlagt, men man antager, at det er den samme som for steroider i øvrigt.


Antageligt hæmmes inflammationsmediatorer som prostaglandiner og cytokiner, men også andre cellefunktioner i immunsystemet påvirkes.


Lederspan hæmmer til eksempel også genudtrykket for kollagener, vævstyperne HLA-DR, vævs-inhibitorer for metalloproteinase (TIMP) og komplementfaktorerne C2 og C3 hos patienter med reumatoid artrit efter knæleds-injektioner. 

Den kliniske effekt er ofte imponerende - da de inflammatoriske symptomer som; Varme, smerter og hævelse mindskes efter nogle timer – eller dage*

 

 

Reference
* Ledinjektioner med kortison, T. Weitoft

Hvilke interaktioner findes der med Lederspan?

Hvilke interaktioner findes der med Lederspan?

Systemiske interaktioner er usandsynlige.

Hvilke kontraindikationer foreligger?

Hvilke kontraindikationer foreligger?

Lokale vira og bakterieinfektioner.

Hvilke er de almindeligste bivirkninger?

Hvilke er de almindeligste bivirkninger?

Hævelse og smerter i behandlet led.

Hvor stor en andel får hudatrofi?

Hvor stor en andel får hudatrofi?

Frekvensen er sjældent - til meget sjældent.  For at undgå dette, skal man undgå at ledere huden ved injektion.

Kan der være behov for at give lokal analgetika?

Kan der være behov for at give lokal analgetika?

Lederspan kan blandes med lokal analgetika f.eks. Xylocain uden konserveringsmiddel. Nogle fortrækker at anvende lokal analgetika ved alle patienter, andre finder det ikke nødvendigt.